พระราชินี-64-ทร-ลงนาม-L.jpgพระราชินี-64-ทร-ลงนาม-R.jpg