คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือพื้นที่สงขลา (ศขร.สงขลา)