กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย พิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๒ ชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมในพิธี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง