กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๐๐ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ ภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๘๙ ตัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๐๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ ภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๘๙ ตัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๐๐ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๘๙ ตัว และจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘๐๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ ภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๘๙ ตัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง