กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ ๙"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง