กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ  ยกเลื่อน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณ หน้าพระพุทธ ศรีสงขลานครินทร์ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง