กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมฯ

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมฯ

ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ  ยกเลื่อน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒  ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง