กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

นาวาเอก ชัยวัฒน์ ม่วงนวล รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 13-11-2020 00:00:00
นาวาเอก ชัยวัฒน์ ม่วงนวล รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐  เทศบาลนครสงขลา กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาเอก ชัยวัฒน์  ม่วงนวล รอง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และพร้อมด้วยกำลังพลจาก กอง รปภ.ฐท.สข.ทรภ.๒ จำนวน ๒๐ นาย และจัดรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง จำนวน ๑ คัน พร้อมพลขับ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ สำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา ถ.เตาอิฐ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ชัยวัฒน์ ม่วงนวล รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง