กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 16-11-2020 00:00:00
พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส  ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส  ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ว่าที่ น.ท./น.ต. ว่าที่ ร.อ./ร.ท./ร.ต./พ.จ.ต./จ.อ.และ จ.ท. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องสมิหลา บก.ทรภ.๒ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส  ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง