กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Release Date : 18-11-2020 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในวันอังคารที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี คุณ ภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทัพเรือภาคที่ ๒/นายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีฯ และมอบทุนฯ มีกำลังพลในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ได้รับทุนจำนวน ๔๗ ทุน ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง