กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔

Release Date : 19-01-2021 00:00:00
พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ผบ.ทร.  ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ ณ หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในโอการที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (กรม ร.๓ พล.นย.) และร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร/สถานที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ในค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส