กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีส่งมอบห้องน้ำและมอบถุงยังชีพ

Release Date : 05-02-2021 00:00:00
พลเรือโทสำเริง จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีส่งมอบห้องน้ำและมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐  พลเรือโทสำเริง จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีส่งมอบห้องน้ำให้กับ นางจำเนียร สุวรรณะ อายุ ๗๕ ปี  บ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ หมู่ ๔ ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือและความเดือดร้อนในช่วงมรสุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโทสำเริง จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีส่งมอบห้องน้ำและมอบถุงยังชีพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง