กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกสิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Release Date : 10-02-2021 00:00:00
พลเรือโทสำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกสิทธิพร  มาศเกษม  รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเรือเอกสิทธิพร  มาศเกษม  รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ในการตรวจพื้นที่ส่งกำลังบำรุงของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ และประชุมขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องประชุม ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือโทสำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมสำรวจพื้นที่และเข้าร่วมการประชุม

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโทสำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกสิทธิพร  มาศเกษม  รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง