กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันแห่งความรัก “Valentine’s Day” ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 15-02-2021 00:00:00
พลเรือโทสำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันแห่งความรัก “Valentine’s Day” ประจำปี ๒๕๖๔

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลเรือโทสำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันแห่งความรัก “Valentine’s Day” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโทสำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันแห่งความรัก “Valentine’s Day” ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง