กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี งป.๒๕๖๔

Release Date : 16-02-2021 00:00:00
พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี งป.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๒๐ พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๓ คน โดยนักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันและศึกษาเรียนรู้ทักษะทางวิชาการต่าง ๆ การทัศนศึกษาเรียนรู้สถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ รวมระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน  ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี งป.๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง