กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ประชาสัมพันธ์ ( ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน ประจำปี ๒๕๖๔ )

Release Date : 04-03-2021 00:00:00
ประชาสัมพันธ์ ( ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน ประจำปี ๒๕๖๔ )

โปรแกรมการแข่งขัน / สถานที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน / ติดต่อห้องพักรับรอง / จัดสร้างพระรูปหล่อจำลองและเหรียญที่ระลึก (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)


วัตถุประสงค์

๑. การจัดการแข่งขันยิงปืน เพื่อจัดหารายได้เป็นกองทุนในการบริหารศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒           ณ สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา ระหว่าง ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

  

 

๒. โปรแกรมการแข่งขันยิงปืน

 

 

๓. สถานที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ( สนามฟุตบอล กองพันทหารราบที่ ๘ )

 
 
 
 
 
 


๔. สถานที่พักสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

    ๔.๑ บ้านพักรับรองชลาทัศน์ 

    ๔.๒ บ้านพักรับรองสมิหลา

   *** ติดต่อเจ้าหน้าที่บ้านพักรับรองได้ที่ พันจ่าเอก อดุลย์กร วรรณโร ( โทร. ๐๘ ๖๗๙๓ ๒๖๔๒) 

   

 
 
 

 

๕. ทัพเรือภาคที่ ๒ ขอเชิญร่วมบริจาคบูชา พระรูปจำลอง เหรียญที่ระลึก และผ้ายัน 

     (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )