กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากป้องกันใบหน้า ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Release Date : 23-04-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปี ๒๕๖๔  ด้วยการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์  และหน้ากากป้องกันใบหน้า ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ทัพเรือภาคที่ ๒ รวมพลังจิตอาสา...นำพาสู้โควิด ทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากป้องกันใบหน้า  


ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร ชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปี ๒๕๖๔  ด้วยการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากป้องกันใบหน้า ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา      
             ด้วยขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากป้องกันใบหน้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานใน ทรภ.๒ และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  
 #ทัพเรือภาคที่ ๒   
#จิตอาสาพระราชทาน   
#ชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒


 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปี ๒๕๖๔  ด้วยการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์  และหน้ากากป้องกันใบหน้า ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง