กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์ http://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes

Release Date : 29-04-2021 00:00:00
ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์ http://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes

ด้วยในวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
*** ทรภ.๒ ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์
http://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ เม.ย.๖๔