กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 01-05-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

"ร่วมส่งน้องทหารกลับบ้าน ๒ ปี รับใช้ชาติ"  


ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีฯ และร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารที่ได้รับราชการในกองประจำการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ 

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ


 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง