กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมกำลังพลที่เฝ้าระวังเนื่องจากไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด-๑๙ และมอบของอุปโภคและบริโภค

Release Date : 01-05-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมกำลังพลที่เฝ้าระวังเนื่องจากไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด-๑๙ และมอบของอุปโภคและบริโภค

"เปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนามรับ" เตรียมพร้อมสถานที่เฝ้าดูแลรักษา รองรับกลุ่มเสียง COVID-19


เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมกำลังพลที่เฝ้าระวังเนื่องจากไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด-๑๙ และมอบของอุปโภคและบริโภคให้กับกำลังพลที่เฝ้าระวัง ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ  

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ


 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมกำลังพลที่เฝ้าระวังเนื่องจากไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด-๑๙ และมอบของอุปโภคและบริโภค
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง