กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้รับแจ้งจากเรือมิสซุรี่ รีเฟอร์ ขณะกำลังเดินทาง ลูกเรือชื่อ นายฉัตรชัย พินยุวงศ์ อายุ ๓๖ ปี มีอาการป่วยไข้สูงและปวดท้องอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้ติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากทัพเรือภาคที่ ๒ ในการรับตัวผู้ป่วยเข้ามาส่งโรงพยาบาลเพื

Release Date : 11-07-2016 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้รับแจ้งจากเรือมิสซุรี่ รีเฟอร์ ขณะกำลังเดินทาง ลูกเรือชื่อ นายฉัตรชัย  พินยุวงศ์ อายุ ๓๖ ปี มีอาการป่วยไข้สูงและปวดท้องอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้ติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากทัพเรือภาคที่ ๒ ในการรับตัวผู้ป่วยเข้ามาส่งโรงพยาบาลเพื

ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้รับแจ้งจากเรือมิสซุรี่ รีเฟอร์ ขณะกำลังเดินทาง ลูกเรือชื่อ นายฉัตรชัย  พินยุวงศ์ อายุ ๓๖ ปี มีอาการป่วยไข้สูงและปวดท้องอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้ติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากทัพเรือภาคที่ ๒ ในการรับตัวผู้ป่วยเข้ามาส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา  ในการนี้ พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๒๒๔ พร้อมแพทย์ออกเรือเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าว ผลการปฏิบัติ แพทย์ได้เฝ้าดูอาการในเบื้องต้นและนำผู้ป่วย มาตรวจอาการโดยละเอียด ณ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และญาติจึงขอรับตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙