กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน ๒๕๖๔”

Release Date : 03-06-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน ๒๕๖๔”

พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน ๒๕๖๔” ณ ห้องสตูดิโอ นิเทศศาสตร์ (ชั้น ๗) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน ๒๕๖๔”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง