กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน“ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 03-06-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน“ ประจำปี ๒๕๖๔

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน“ ประจำปี ๒๕๖๔


ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔   พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๓๐ จัดกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “๓ มิถุนายน“ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง