กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบผลผลิตทางการเกษตร ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19

Release Date : 03-06-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบผลผลิตทางการเกษตร ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19

ทัพเรือภาคที่ ๒ มอบฟักทองและไข่ไก่ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และชาวบ้านพื้นที่บริเวณวัดโคกเปี้ยว ที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19


เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบผลผลิตทางการเกษตร (ฟักทองและไข่) ให้กับโรงพยาบาลสงขลา และชาวบ้านพื้นที่บริเวณวัดโคกเปี้ยว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัส COVID – 19 ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร


#เราจะสู้ไปด้วยกัน  

#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบผลผลิตทางการเกษตร ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง