กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี "๓ มิถุนายน" ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับครอบครัวกำลังพลซึ่งมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในพื้นที่

Release Date : 03-06-2021 00:00:00
พลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี "๓ มิถุนายน" ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับครอบครัวกำลังพลซึ่งมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในพื้นที่

ทัพเรือภาคที่ ๒ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับครอบครัวกำลังพลซึ่งมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและพักอาศัยอยู่ภายในหน่วย


เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับครอบครัวกำลังพลซึ่งมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและพักอาศัยอยู่ภายในหน่วยทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๑๐ คน ณ บ้านพักข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี "๓ มิถุนายน" ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับครอบครัวกำลังพลซึ่งมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในพื้นที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง