กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันทะเลโลก

Release Date : 08-06-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันทะเลโลก

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๓๐ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับ วันที่ ๘  มิถุนายน ของทุกปี และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกับอนุรักษ์ท้องทะเล ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยทัพเรือภาคที่ ๒ รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักรักสัตว์ทะเลที่กำลังจะสูญหายไป โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์เต่าทะเลจาก ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๘๘ ตัว ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันทะเลโลก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง