กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบหมายให้ คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 30-06-2021 00:00:00
คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบหมายให้ คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒

ความห่วงใยจากแดนไกล...จากชมรมภริยาทหารเรือ มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒


ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบหมายให้ คุณภาวิณี จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ พร้อมทั้งส่งมอบให้กับ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงในทัพเรือภาคที่ ๒ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


#เราจะสู้ไปด้วยกัน   
#ทัพเรือภาคที่ ๒
#กองทัพเรือ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบหมายให้ คุณภาวิณี  จันทร์โส  ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง