กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒/ผบ.กปก.ทรภ.2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในส่วนของ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ COVID-19

Release Date : 15-07-2021 00:00:00
พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒/ผบ.กปก.ทรภ.2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในส่วนของ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ COVID-19

เป็นกำลังใจและความห่วงใย จากผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๐๐ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒/ผบ.กปก.ทรภ.2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในส่วนของ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ COVID-19  พร้อมทั้งมอบเสบียงอาหารระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการ ณ ร้อย 3 กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี นาวาเอก โชคชัย เรืองแจ่ม เสนาธิการ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒/ผบ.กปก.ทรภ.2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในส่วนของ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒ ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ COVID-19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง