กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 19-07-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล จุดคัดกรองกลุ่มเสียง COVID-19


เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ในการเตรียมมาตรการความพร้อมรับมือโรคระบาด COVID-19 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับบุคลากรทางการแพทย์ในการเตรียมการ จุดคัดกรองกลุ่มเสียง COVID-19 โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ  

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง