กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคำรณสินธุ ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๓ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๔ คน จับได้บริเวณเกาะโลซิน จึงได้นำเรือพร้อมของกลางกลับมายัง ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 22-07-2016 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคำรณสินธุ ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๓ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๔ คน จับได้บริเวณเกาะโลซิน จึงได้นำเรือพร้อมของกลางกลับมายัง ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงคำรณสินธุ ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๓ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๔ คน จับได้บริเวณเกาะโลซิน จึงได้นำเรือพร้อมของกลางกลับมายัง ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบสวนเบื้องต้น และนำลูกเรือพร้อมของกลาง ส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙