กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Release Date : 24-07-2021 00:00:00
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

 

ลงนามถวายพระพร

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร

 

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

...ผ่านระบบออนไลน์...