กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงเทพา และเรือ QPS ที่อยู่บริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ ได้ทำการช่วยเหลือเรือประมงชื่อ รุ่งทองสมุทร ซึ่งถูกไฟไหม้ และมีลูกเรือทั้งหมด ๔๕ คน บริเวณ แบริ่ง ๒๖๒ ระยะประมาณ ๙.๕ ไมล์ จากแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ ไต๋เรือและลูกเรื

Release Date : 29-07-2016 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงเทพา และเรือ QPS ที่อยู่บริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ ได้ทำการช่วยเหลือเรือประมงชื่อ รุ่งทองสมุทร ซึ่งถูกไฟไหม้ และมีลูกเรือทั้งหมด ๔๕ คน บริเวณ แบริ่ง ๒๖๒ ระยะประมาณ ๙.๕ ไมล์ จากแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ ไต๋เรือและลูกเรื

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงเทพา และเรือ QPS ที่อยู่บริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ ได้ทำการช่วยเหลือเรือประมงชื่อ รุ่งทองสมุทร ซึ่งถูกไฟไหม้ และมีลูกเรือทั้งหมด ๔๕ คน บริเวณ แบริ่ง ๒๖๒ ระยะประมาณ ๙.๕ ไมล์ จากแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ ไต๋เรือและลูกเรือประมง จำนวน ๓๘ คน ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัย และมีลูกเรือติดค้างในเรือจำนวน ๗ คน ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ ๒ คน บาดเจ็บเล็กน้อย ๒ คน ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เตรียมแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และรถพยาบาลให้การช่วยเหลือ และลำเลียงผู้บาดเจ็บจำนวน ๔ คน ส่ง โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙