กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำสเปรย์แอลกฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Release Date : 24-07-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำสเปรย์แอลกฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำสเปรย์แอลกฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำสเปรย์แอลกฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และคณะทำงานหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์ประสานงานควบคุมโครไวรัสโคโรนา-19 สงขลา และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ ๑ , ๒ และ หมู่ ๑๐ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทัพเรือภาคที่ ๒ ไว้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารโรงพลศึกษา ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#ศูนย์ประสานงานควบคุมโครไวรัสโคโรนา-19 สงขลา

#กองทัพเรือ  

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำสเปรย์แอลกฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง