กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงเทพา ทำการจับกุมเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กิจการพิเศษบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ ลำ บริเวณแบริ่ง ๑๓๑ ระยะ ๗๐ ไมล์จากแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกช ประกอบด้วย เรือโชคกมลนาวา ๖ มีไต๋เรือและลูกเรือรวม ๕ คน และเรือโชคยั่งยืน มีไต๋เรือและลูกเร

Release Date : 29-07-2016 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงเทพา  ทำการจับกุมเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กิจการพิเศษบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ ลำ บริเวณแบริ่ง ๑๓๑ ระยะ ๗๐ ไมล์จากแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกช ประกอบด้วย เรือโชคกมลนาวา ๖ มีไต๋เรือและลูกเรือรวม ๕ คน และเรือโชคยั่งยืน มีไต๋เรือและลูกเร

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงเทพา  ทำการจับกุมเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กิจการพิเศษบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ ลำ บริเวณแบริ่ง ๑๓๑ ระยะ ๗๐ ไมล์จากแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกช ประกอบด้วย เรือโชคกมลนาวา ๖ มีไต๋เรือและลูกเรือรวม ๕ คน และเรือโชคยั่งยืน มีไต๋เรือและลูกเรือรวม ๔ คน พบว่าเรือทั้งสองลำดัดแปลงเป็นเรือน้ำมัน และชักธงชาติมาเลเซีย จึงได้นำเรือพร้อมของกลางกลับมาจอดยัง ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแจ้งความกล่าวโทษต่อไป เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙