กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในวิกฤตการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

Release Date : 03-09-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในวิกฤตการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยวิกฤตขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ    


เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในวิกฤตการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19) โดยในครั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลา เข้ามาสนับสนุนให้บริการ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นับตั้งแต่ เกิดการระบาดของโรค COVID-19 การบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างมากจึงมีผู้ป่วยที่ต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไป อีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้คนมาบริจาคโลหิตลดน้อยลงอย่างชัดเจน แต่ว่าการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ  ทัพเรือภาคที่ ๒ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายในหน่วยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตนี้


#โรงพยาบาลสงขลา

#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ   

#กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในวิกฤตการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง