กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสงขลา

Release Date : 03-09-2021 00:00:00
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสงขลา

ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับ ปตท.สผ. ร่วมสู้ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน


ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๑๕ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสงขลา โดยผ่านผู้นำชุมชน ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนบาลาเซาะ ชุมชน รพ.จิตเวช และ ชุมชนภารดร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีข้าราชการและครอบครัว ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน ๒๐๐ ชุด และได้รับความอนุเคราะห์จาก ปตท.สผ. บริจาคข้าวสารอาหารแห้งจำนวน ๑๐๐ ชุด อีกด้วย

“ทหารเรือและประชาชน เราจะผ่านโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน”

สำหรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ตลอดเวลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง