กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ปษ.พิเศษ ทร./ประธาน กพอ.ทร. และคณะฯ

Release Date : 15-09-2021 00:00:00
พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ปษ.พิเศษ ทร./ประธาน กพอ.ทร. และคณะฯ

ทรภ.๒ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ปษ.พิเศษ ทร./ประธาน กพอ.ทร. และคณะฯ


     ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ปษ.พิเศษ ทร./ประธาน กพอ.ทร. และคณะฯ มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.สงขลา โดยทางคณะฯ จะมาบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของ ทร. และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของ ทร. ในพื้นที่ จว.ชลบุรี และ จว.ระยอง ให้กับกำลังพลใน ทรภ.๒ ได้รับทราบ ณ ห้องสมิหลา บก.ทรภ.๒ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ปษ.พิเศษ ทร./ประธาน กพอ.ทร. และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง