กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาเอก จักรภาณุ กิมาคม รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาลสงขลา

Release Date : 16-09-2022 00:00:00
 ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาเอก จักรภาณุ กิมาคม รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาลสงขลา

ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลา


ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก จักรภาณุ กิมาคม รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ


#ทัพเรือภาคที่ ๒

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นาวาเอก จักรภาณุ กิมาคม รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาลสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง