กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๐

Release Date : 04-07-2017 14:17:59
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๐

พลเรือตรี มนต์ธรรม์  วังแก้ว  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐