กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๔ ก.ค.๖๐

Release Date : 04-07-2017 14:32:02
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๔ ก.ค.๖๐

พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาวัดป่าสัก กิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐