กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ ก.ค.๖๐

Release Date : 11-07-2017 10:15:59
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ ๕ ก.ค.๖๐

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดทีมเข้าร่วมแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของกำลังพลกองทัพเรือ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ การประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานในกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ