กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะให้กับกำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐

Release Date : 11-07-2017 13:33:30
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะให้กับกำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐

พลเรือตรี ชาติชาย  ยุวรัตน์  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะให้กับกำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐