กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และชุดไทยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐

Release Date : 11-07-2017 13:39:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และชุดไทยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐

พลเรือตรี พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และชุดไทยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐