กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๕ ก.ค.๖๐

Release Date : 05-07-2017 09:30:26
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๕ ก.ค.๖๐

พลเรือโท พรชัย  ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลเรือโท มิ่ง  อิ่มวิทยา  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐