กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผบ.ทรภ.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ ณ อ่าวก้นทุ่ง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี เมื่ีอ ๑๒ ก.ค.๖๐

Release Date : 12-07-2017 00:00:00
พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผบ.ทรภ.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ ณ อ่าวก้นทุ่ง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี เมื่ีอ ๑๒ ก.ค.๖๐

พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผบ.ทรภ.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ   ณ อ่าวก้นทุ่ง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๐