กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงตาปี ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ รุกล้ำน่านน้ำไทย จำนวน ๓ ลำ ไต๋พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๘ คน เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐

Release Date : 17-07-2017 14:13:29
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงตาปี ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ รุกล้ำน่านน้ำไทย จำนวน ๓ ลำ ไต๋พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๘ คน เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงตาปี ทำการจับกุมเรือประมงต่างชาติ รุกล้ำน่านน้ำไทย จำนวน ๓ ลำ ไต๋พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๘ คน และได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือมายัง ท่าเทียบ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำการสอบสวนขยายผลการจับกุมเพิ่มเติม และนำส่งเรือของกลางพร้อมลูกเรือให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐