กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนรักการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ณ แหลมโพธิ์บีชรีสอร์ท บ้านพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๙ ก.ค.๖๐

Release Date : 09-07-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนรักการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ณ แหลมโพธิ์บีชรีสอร์ท บ้านพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๙ ก.ค.๖๐

พลเรือตรี ชาติชาย  ยุวรัตน์  รองรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนรักการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ก.ค.๖๐ ณ แหลมโพธิ์บีชรีสอร์ท บ้านพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐