กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ รองหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (รอง หน.สน.ปชส.ศปมผ.) และ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าพบ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 16-08-2017 19:57:48
พล.ร.ต.นันทพล  มาลารัตน์ รองหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (รอง หน.สน.ปชส.ศปมผ.) และ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าพบ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒

พล.ร.ต.นันทพล  มาลารัตน์ รองหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (รอง หน.สน.ปชส.ศปมผ.) และ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ร.ต.มนตรี  รอดวิเศษ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยเน้นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๒ (ศรชล.เขต ๒) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายอำนวยการด้านกำกับนโยบาย และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ทั้งหมด ๘ ศูนย์ ร่วมประชุม ในโอกาสนี้ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป