กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๐

Release Date : 22-08-2017 00:00:00
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๐

พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐