กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมหารือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๐

Release Date : 25-09-2017 00:00:00
รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมหารือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก  นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๐

นาวาเอกพิจิตต ศรีรุ่งเรือง รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ / รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามแนวคิด E-PIPO และเรือธงเขียว รวมถึงพิจารณาตัวเกณฑ์การจัดเรือกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์  ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก  นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐